缽場籠煙

隔岸葱葱接混茫,
青煙起處是陶場。
一元消息化爐巧,
萬象悠楊天路長。
時有雄風飛漠漠,
若教正色補滄滄。
春來好伴山雲配,
洒作甘霖洽萬方。

 

Bát Tràng lung yên

Cách ngạn thông thông tiếp hỗn mang,
Thanh yên khởi xứ thị đào tràng.
Nhất nguyên tiêu tức hoá lô xảo,
Vạn tượng du dương thiên lộ trường.
Thời hữu hùng phong phi mạc mạc,
Nhược giao chính sắc bổ thương thương.
Xuân lai hảo bạn sơn vân phối,
Sái tác cam lâm hiệp vạn phương.

 

Dịch nghĩa

Bên kia sông, chỗ cây cối um tùm tiếp liền với trời,
Chỗ khói xanh bốc lên, là làng gốm Bát Tràng đó.
Nhất nguyên tuần hoàn, lò tạo hoá thật khéo,
Vạn hiện tượng kéo dài, con đường thiên lý còn xa.
Có lúc như gió mạnh, bay lên mờ mịt,
Lại như đưa ra màu sắc chính để thêm màu xanh cho trời.
Xuân đến, mây núi làm bạn với nhau thật hài hoà,
Làm ra mưa ngọt tưới khắp muôn phương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]