遊西湖鎮國寺其四

木葉蕭蕭鎮國秋,
草花漠漠故宮幽。
登臨一望湖天晚,
荷葉中間過小舟。

 

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 4

Mộc diệp tiêu tiêu Trấn Quốc thu,
Thảo hoa mạc mạc cố cung u.
Đăng lâm nhất vọng hồ thiên vãn,
Hà diệp trung gian quá tiểu chu.

 

Dịch nghĩa

Cảnh chùa Trấn Quốc mùa thu cây lá lắt lay
Cung cũ thâm u hoa cỏ thêm rậm rạp
Tới đây ngắm cảnh hồ trong buổi chiều muộn
Một chiếc thuyền con rẽ ra từ đám lá sen[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trấn Quốc trời thu lá lắt lay
Cung xưa tĩnh mịch cỏ hoa dày
Chiều muộn ra hồ mà ngắm cảnh
Rẽ sen thuyền nhỏ hiện ra ngay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Tôi không hiểu

Tác giả mô tả cảnh chùa vào mùa thu, khi "mộc diệp tiêu tiêu" 木葉蕭蕭 nghĩa là cây lá tiêu điều xác xơ lạnh lẽo, vèo vèo lá rụng. Ở câu 2 "thảo hoa mạc mạc" 草花漠漠nghĩa là cỏ hoa um tùm, mù mịt, yên lặng, mênh mông nơi cố cung thâm u (có lẽ cúc đã nở đầy). Ta đoán định đã là giữa hoặc cuối thu, thế mà câu cuối "Hà diệp trung gian quá tiểu chu" 荷葉中間過小舟 (Một chiếc thuyền con rẽ ra từ đám lá sen/Rẽ sen thuyền nhỏ hiện ra ngay) sen còn xanh tươi lắm, cuối hạ đầu thu thì không có cảnh này, vả lại ở câu 1 tác giả đã "đóng đinhTrấn Quốc thu" 鎮國秋. Vậy chỉ có thể hiểu sen Hồ Tây là loại khác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu chùa Trấn Quốc lá lắt lay,
Cung cũ thâm u cỏ hoa đầy.
Tới ngắm cảnh hồ trong chiều muộn,
Thuyền con rẽ từ đám sen dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Cảnh chùa thu đến gió lao xao,
Hoa cỏ cung xưa rậm xạc xào.
Chiều muộn tới Hồ Tây ngắm cảnh,
Thuyền con rẽ đám lá sen chào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời