03/12/2021 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 4
遊西湖鎮國寺其四

Tác giả: Phạm Quý Thích - 范貴適

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/02/2012 10:38

 

Nguyên tác

木葉蕭蕭鎮國秋,
草花漠漠故宮幽。
登臨一望湖天晚,
荷葉中間過小舟。

Phiên âm

Mộc diệp tiêu tiêu Trấn Quốc thu,
Thảo hoa mạc mạc cố cung[1] u.
Đăng lâm nhất vọng hồ thiên vãn,
Hà diệp trung gian quá tiểu chu.

Dịch nghĩa

Cảnh chùa Trấn Quốc mùa thu cây lá lắt lay
Cung cũ thâm u hoa cỏ thêm rậm rạp
Tới đây ngắm cảnh hồ trong buổi chiều muộn
Một chiếc thuyền con rẽ ra từ đám lá sen

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Trấn Quốc trời thu lá lắt lay
Cung xưa tĩnh mịch cỏ hoa dày
Chiều muộn ra hồ mà ngắm cảnh
Rẽ sen thuyền nhỏ hiện ra ngay
Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Xưa đời Lý cho dựng hành cung Thuý Hoa, đời Trần cho dựng điện Hàm Nguyên trên nền cũ của cung Thuý Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Quý Thích » Du Tây Hồ Trấn Quốc tự kỳ 4