33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
131 bài thơ
Tạo ngày 24/01/2019 19:42 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/01/2019 21:30 bởi hongha83
Phạm Thị Mai Khoa (1959-) là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Hà Nội, nguyên quán Bình Định, bút danh Thu Hà Nội, Mai Khoa. Tháng 3/1975 nhập ngũ công tác tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Tháng 6/1976 về nhận công tác tại trường Sĩ quan Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị. Tháng 1/1978 tham gia Binh đoàn 14 - Tổng cục Xây dựng Kỹ thuật. Tháng 6/1980 công tác tại Đoàn chuyên gia CPC A40. Từ tháng 5 năm 1984 đến tháng 12 năm 2014 công tác tại Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Thu Hà Nội (thơ, NXB Thanh niên, 2010)
- Sóng pha lê (thơ, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011)
- Thương về một miền quê (thơ, NXB Hội nhà văn, 2013)
- Ánh nhìn nơi ấy (thơ, NXB Hội nhà văn, 2018)

 

Thu Hà Nội (2010)

Sóng pha lê (2011)

Thương về một miền quê (2013)

Ánh nhìn nơi ấy (2018)