44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
156 bài thơ
Tạo ngày 24/01/2019 19:42 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/01/2019 21:30 bởi hongha83
Phạm Thị Mai Khoa (1959-) là nhà thơ nữ Việt Nam, quê ở Hà Nội, nguyên quán Bình Định, bút danh Thu Hà Nội, Mai Khoa. Tháng 3/1975 nhập ngũ công tác tại Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng. Tháng 6/1976 về nhận công tác tại trường Sĩ quan Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị. Tháng 1/1978 tham gia Binh đoàn 14 - Tổng cục Xây dựng Kỹ thuật. Tháng 6/1980 công tác tại Đoàn chuyên gia CPC A40. Từ tháng 5 năm 1984 đến tháng 12 năm 2014 công tác tại Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Thu Hà Nội (thơ, NXB Thanh niên, 2010)
- Sóng pha lê (thơ, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011)
- Thương về một miền quê (thơ, NXB Hội nhà văn, 2013)
- Ánh nhìn nơi ấy (thơ, NXB Hội nhà văn, 2018)

 

Thu Hà Nội (2010)

Sóng pha lê (2011)

Thương về một miền quê (2013)

Ánh nhìn nơi ấy (2018)

Trăng và bé (2022)