Lãng đãng chiều đông Hà Nội
Lang thang về Phủ Tây Hồ
Hương Hoa vấn vương vụng dại
Trầm mình về cõi hư vô.

Tìm trong thanh tâm huyền thoại
Người xưa muốn nói điều gì
Tượng cao vuông tầm ba thước
Khuôn mặt vầng trán uy nghi.

Tiếng chuông vang trong ký ức
Dạo quanh từng gốc cây già
Dâng hoa biết ơn công đức
Hậu sinh quỳ trước ngọc ngà.

Tìm về trong lòng cõi Phật
Xua tan những thói đua chen
Chẳng màng một thời nhung gấm
Thanh tao tựa những búp sen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]