Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 08:10

Vô tình gieo
     Hạt mầm nở
            Đau mình Đau ta
              Đi thì nhớ
                     Ở Thì thương

Vấn vương nửa mùa chưa tỏ

Hà Nội ơi!
          Trái tim bỏ ngỏ
Thương một ngày
             ấm lạnh đôi tay.


24/10/2007

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010