Bởi mùa thu tinh khiết
Nên ánh trăng sáng ngời
Bởi Hà Nội tha thiết
Nên mẹ sinh ra tôi

Từ ánh mắt bờ môi
Đến nụ cười say đắm
Trăng mùa thu đằm thắm
Giát ánh vàng lung linh

Tại mùa thu rất xinh
Heo may về níu bước
Gót chân son thầm ước
Thu dịu dàng trong ta.


12/2009

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010