Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:33

Đôi khi
Lời nói không ấn tượng
Bằng cái nhìn sẻ chia

Đôi khi
ngoảnh mặt đi
lau nước mắt
để thấy chồng con vui

Đôi khi
bát đũa va nhau
đau em,
đau anh
giữa cuộc đời

Lời không nói
Tình trao nhau tròn đầy đến vậy
Có lời nào nói hết được đâu!!!


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011