Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:28

Đò ngang đưa khách qua sông
Mấy bận nước ròng, mấy bận nước lên
Thoảng nghe trong gió dịu êm
Đò ơi...! Tiếng vọng từ miền xa xôi.

Dòng sông bên lở bên bồi
Ai người lữ khách ngỏ lời giao duyên
Nước sông mấp mé mạn thuyền
Chòng chành em gửi nỗi niềm vào thơ.

Bến sông xưa cũ vẫn chờ
Đò ngang vẫn dệt bài thơ đi về
Gió ơi tóc ngắn lỡ thề
Chờ người lữ khách trở về bến sông.

Người còn không! Em còn không!
Thu đi gửi lại tiếng lòng xôn xao
Hội Lim chiếc nón quai thao
Đôi bên giấu mặt thuyền vào bến mơ.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011