Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 31/01/2019 08:52

Anh lại viết về Hà Nội không em
Dù vẫn biết nói chỉ là nói nhỏ
Em ở bên anh - mấy tầng sóng cỏ
Cứ bồi hồi nâng gót bước người đi

Anh lại viết Hà Nội xanh màu gì
Màu của lá không thu đợi hát
Em ở bên anh dù hè nắng chát
Hà Nội bên mình đừng buồn nữa nghe anh!!!


11/6/2008

Nguồn: Thu Hà Nội (thơ), Phạm Thị Mai Khoa, NXB Thanh Niên, 2010