Chợt gặp mưa rơi bên này lộ
Chạy một ngã tư đã tạnh rồi
Vừa mới gặp em rồi xa mãi
Vẫn bắt tôi yêu đến trọn đời.


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011