30/10/2020 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa Sài Gòn

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:36

 

Chợt gặp mưa rơi bên này lộ
Chạy một ngã tư đã tạnh rồi
Vừa mới gặp em rồi xa mãi
Vẫn bắt tôi yêu đến trọn đời.
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Mưa Sài Gòn