Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2020 20:27

Em ở nơi lệch giờ
Anh ở nơi lệch phút
Hai ta trong cõi thực
Mà sao cứ ngu ngơ

Em đi tìm vần thơ
Anh mải theo con chữ
Từng giờ từng phút lỡ
Em lệch phía không anh


Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011