Kính tặng mẹ yêu

Tháng năm mẹ tần tảo
Địu những lon gạo với sắn khoai ngày nơi sơ tán
Cách Hà Nội hơn nửa ngày đường
trèo đèo vượt dốc
Trong mắt con mẹ trở thành anh hùng.

Con khôn lớn trong tiếng B52 đạn rít bom gào
Thấu hiểu những gian lao
Chiến tranh đi qua
Bình yên...
Con cắp sách đến trường
Trong niềm vui
Tương lai trọn vẹn.

Mẹ vẫn dõi theo con
Trên bước đường lận đận
Cơm áo gạo tiền
Những thói đời bon chen
Sấp ngửa triền miên
Thiêng liêng sự hy sinh của mẹ!

Rồi ngày con trở thành người mẹ,
Càng thương mẹ thật nhiều
Cuộc sống là món nợ đồng lần
Cứ luân hồi không dứt.


25/03/2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]