14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
48 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2015 17:34 bởi tôn tiền tử
Nhạc sĩ, nhà thơ Đỗ Quang Vinh sinh ngày 2 tháng 10 năm 1960, quê ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hiện là Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Ông đến với âm nhạc bằng con đường tự học, trưởng thành trong phong trào văn nghệ quần chúng từ sau năm 1975. Sau này ông học lớp bồi dưỡng ngắn hạn về sáng tác tại Trường Lý luận Nghiệp vụ (1977-1979), dự trại sáng tác Văn học Nghệ thuật lần thứ I (1978) do Ty Văn hoá thông tin tỉnh Thuận Hải tổ chức. Năm 1979, ông về công tác tại Phòng Văn nghệ Ty VHTT Thuận Hải (nay là Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch) tham gia công tác biên tập, xuất bản và hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng.

Một số ca khúc được giải thưởng:
- Trên biển Phan Thiết (giải Ba cuộc thi sáng tác ca khúc…