Con biết lấy gì dâng lên Mẹ
Lần sinh nhật thứ 70 này
Chống chèo đã hết thời trai trẻ
Thơ cầm, gió lật bổng trên tay

Lấy chi đền đáp công lao ấy
Núi cao, biển rộng, nghĩa ơn dày
Nước nguồn năm tháng không ngừng chảy
Luôn hướng con về lối thẳng ngay

Con biết lấy gì dâng lên Mẹ
Nắng, mưa, cay cực đã bao ngày
Cơm thường muối mặn mà cay xé
Bưng và nuốt trộng mấy ai hay

Đường đời Mẹ đã... nơi cuối dốc
Mòn mỏi mong..., con mới bắt đầu
Mẹ ơi! Con trẻ xin được khóc
Thay lời đáp tạ với thâm sâu...


Nguồn: blog của tác giả