Trong sắc áo của con
Mẹ thêu vào mùa hạ
Giữa muôn vàn sắc lá
Rực ban mai ửng hồng.

Mẹ giấu đi mùa đông
Ẩn vào sau nếp áo
Những ngày trời dông bão
Cũng không về theo tay.

Lượn nét thu mây bay
Cúc chao mình đón gió
Chập chờn làn heo may
Rải trời xanh lên cỏ.

Mẹ níu xuân ở lại
Trong tiếng cười của con
Để niềm thương còn mãi
Theo đường kim xoay tròn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]