114.09
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
50 bài thơ
Tạo ngày 29/03/2007 18:28 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/03/2008 02:23 bởi Vanachi
Nguyễn Đức Mậu sinh năm 1948 tại Nam Ninh, Nam Hà. Các bút danh: Hương Hải Hưng, Hà Nam Ninh. Thể loại sáng tác: thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn.

Tác phẩm:
- Thơ người ra trận (1971)
- Cây xanh đất lửa (1973)
- Áo trận (1976)
- Mưa trong rừng cháy (1976)
- Trường ca sư đoàn (1980)
- Hoa đỏ nguồn sông (1987)
- Từ hạ vào thu (1992)
- Bão và sau bão (1994)
- Con đường rừng không quên (1984)
- Ở phía rừng Lào (1984)
- Tướng và lính (1990)
- Chí Phèo mất tích (1993)

Giải thưởng văn chương:
- Bộ Quốc phòng (1989)

 

Thơ thiếu nhi

Trường ca Sư đoàn (1980)

Thơ lục bát (2001)