Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:30

Xin cây một chút lá tàn
Tôi gìn giữ mảnh thời gian cuối mùa
Nắng chiều rơi vệt tua rua
Mây giăng ngũ sắc thêu thùa vòm cây

Xin cây một chút khô gầy
Con chim tha nắng về xây tổ mềm
Sợi tơ trời, sợi lau êm
Sợi mong, sợi nhớ còn thêm sợi sầu

Xin cây lộc biếc thủa đầu
Tơ non ươn ướt như màu mắt ai
Hoa gì như giọt sương mai
Hái đôi ba nhánh đem cài tóc mây

Ngọt dần mùa chín - xin cây
Trái sum suê nặng bàn tay mình cầm
Đất đang chuyển dạ âm thầm
Mình đang chọn hạt gieo mầm mùa sau…