Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:59

Người yêu nói với người yêu
Lá thư nằm ở hai chiều chờ mong

Ngọn nguồn nói với dòng sông
Tháng năm xa, chẳng cạn dòng, hỡi em

Thương vầng trăng khuyết đêm đêm
Không gian vời vợi nỗi niềm nhớ nhau

Thương loài hoa muộn rừng sâu
Mong manh cánh mỏng có màu nắng mưa

Thương em biết mấy cho vừa
Tôi đi xa lắm mà chưa hẹn về

Lời em ở phía miền quê
Lời tôi rừng thẳm bốn bề mưa giăng

Đêm dài thức đợi tròn trăng
Nhớ thương có đủ lấp bằng trời sâu?

Thương mình chưa được gần nhau
Thương bao đôi lứa hai đầu cách xa

Lời yêu xa xót, thiết tha
Gửi vào trang giấy, vọng qua vòm trời.