15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 03/04/2017 23:56

Chiếc phao lặng yên, trời đã chiều rồi
Hay hồ rộng mùa này hiếm cá
Hay lũ cá tinh khôn, hay tại mồi câu giả
Cánh chuồn buồn đậu nắng cành cong

Có người ham cá lớn
Lại được bày thong đong
Có người ngồi may rủi
Buồn thời gian giỏ không
Mặt hồ chiều loang tím
Phao hoàng hôn phập phồng…

Có người ngồi câu suốt ngày này sang tháng khác
Câu như là buồn lắm, phải câu thôi
Chẳng cầu rủi may, tìm nơi khuất lấp
Câu mơ hồ tiếng lá rụng, áng mây trôi


Nguồn: Tạp chí Thơ, số tháng 6 năm 2016