Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 09:59

Nếu tất cả trở về đông đủ
Sư đoàn tôi sẽ thành mấy Sư đoàn
Câu thơ ấy năm chiến tranh tôi viết
Trước những hàng bia mộ dọc thời gian

Một sư đoàn ba mươi năm chiến tranh
Máu người lính chảy dài trăm dặm đất
Máu người lính hoá màu xanh cỏ mọc
Nơi cột mốc biên cương, nơi heo hút rừng già

Một sư đoàn chia đôi chia ba
Chiến trường B, chiến trường C, khốc liệt
Màu áo lính hoá cánh rừng tươi tốt
Hàng trăm đợt bổ sung quân để còn nguyên phiên hiệu Sư đoàn…

Ai nhớ chăng ai có cuộc đời lận đận
Có tên tuổi vô danh phiêu bạt chân trời
Nghĩa đồng đội buồn vui ấm lạnh
Bắt tin nhau, người biết chăng người?

Ngày họp mặt, lẽ nào quên bạn hỡi
Xa cách làm sao có thể về:
Bởi còn những Sư đoàn nằm trong đất
Và Sư đoàn rải rác khắp miền quê…