Có một kẻ điên khùng, nát rượu
sinh ở làng quê vốn đói nghèo
Nhà văn chọn hắn làm nhân vật
từ kẻ vô danh hoá Chí Phèo

Hoá ra hắn ở thời nao cũng có
Chí Phèo ta vẫn gặp thường ngày
hắn chửi đổng cào mặt mình ăn vạ
hắn đang ngồi uống rượu ngất ngư say

Tưởng có lúc cả cười, hắn quát:
- Hừ, Nam Cao là cái tay nào
nếu giờ gặp nó thì ta... giết
Hừ, sang hèn đều hoá đất như nhau...

Chí Phèo sống và Nam Cao đã khuất
nào có dài chi một kiếp người
Nhà văn chết, nhân vật từ trang sách
vẫn ngày ngày lăn lóc chốn trần ai