Em còn đôi mắt ngây thơ
Sống mòn mà vẫn đợi chờ tương lai
Thương cho thị Nở ngày nay
Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo!


Những tác phẩm Đôi mắt, Chí phèo của nhà văn Nam Cao.