Trăng sáng tròn như vú mộng đầy
Có vơi bớt cảnh sống mòn này ?

Giật mình rơi bút nhìn ra cửa
Bóng Trạch Văn Đoành đang múa say:
- Kẻ đói lại ăn mày bút mực
Văn chương đang bị gậy qua ngày!

Mặt đêm tối Chí Phèo đang rạch
Đòi kiếp sau một bát cháo hành
Chỉ anh Tào Tháo là ranh mãnh
Cảm ơn hoài câu chửi nhân văn.

Trăng cũng sống mòn? Tròn lại khuyết
Hay là tiền kiếp của nhân gian ?
Mặt nguyệt đến rằm không hết sẹo
Còn hằn vết rạch triệu năm chăng ?