Ngàn đôi mắt đồng đội tôi đã khuất
Đủ hoá trời sao lấp kín vòm trời
Hài cốt người lẫn vào hài cốt núi
Núi có cháy rừng xanh thành tro bụi
Sau cơn mưa khói xám lại lên mầm
Nếu ngôi mộ nối hàng thay cột số
Đường Trường Sơn sẽ dài gấp bao lần?

Đi trên đường Trường Sơn lá đổ
Thấy rờn rợn bàn chân như thấm máu bạn mình
Thấy rờn rợn bàn chân như bước qua chiến tranh lần nữa
Thấy thân bạn bị cưa ngang vì trái mìn chớp nổ
Thấy tay bạn giơ lên chới với vòm trời
Nghe tiếng gọi vang lên từ núi đá
Ngàn đôi mắt đồng đội tôi đã khuất
Lẫn vào ngàn mắt lá nhìn tôi…


30/5/2000