Trước ngôi sao trên tấm huân chương
Những trận đánh ba mươi năm còn vọng lại
Bao khoảng sáng hôm qua và hiện tại
Tụ về đây lấp lánh sắc màu

Hai chặng đường kháng chiến dài lâu
Từ bóng mát Tân Trào thuở trước
Triệu dấu chân in khắp miền đất nước
Việt Bắc ngút ngàn, mây giăng Trường Sơn

Trước ngôi sao tôi gặp những binh đoàn
Gặp lớp cha anh mái đầu điểm bạc
Lứa tuổi trẻ hôm nay đi đánh giặc
Nguyện sống trung thành, xứng đáng với ngôi sao.


24-12-1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]