Này cánh diều tuổi thơ
Tôi - đứa trẻ
Chạy chân trần cỏ biếc

Ơi hỡi bạn chơi diều thuở trước
Áo lính ai người hoá cỏ rừng sâu
Ngôi mộ
Cánh diều đứt dây đã chết

Nghe u u
Tiếng sáo thổi ngang đầu


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 662, tháng 1-2007