Đầy cả trời hương, cả đất hoa
Tay em màu sắc đến giao mùa
Đà Lạt thu về hay hạ tới
Mà cúc vàng, sen thắm mặt hồ

Có dáng hoa xoè trong dáng xoè ô
Cả Đà Lạt như đang vào Tết
Trời đang nắng chợt heo heo trở rét
Đất mưa nhoà chợt nắng vàng rơi
Đang áo ấm màu xanh màu đỏ
Chợt mỏng manh bay trắng áo dài

Lối ven hồ hoa nở chờ ai
Cây công viên người trồng tỉa xén
Đường tới thác Cam Ly anh đến
Ngôi nhà nào cũng có bóng hoa đan
Một em bé sau giờ tan học
Hái đưa anh chùm hoa ven đường
Phải em là đoá hoa mười tuổi
Mẹ cha em hẳn cuốc đất chăm vườn

Có hôm trời Đà Lạt nhoà sương
Thành phố giống một đài hoa kỳ ảo
Sương bay sương bay rắc phấn la đà
Từ thủa nào tên đất chưa hoa
Nhà nên xóm, xóm nên làng nên phố
Giờ anh đến đất đâm chồi đâm nụ
Hoa trong tay anh biết nói sao cùng

Hoa trong tay hương tự đất gieo trồng
Bàn tay anh bé nhỏ
Mà mỗi loài hoa khép mở tâm tình
Mỗi loài hoa mang mảnh hồn Đà Lạt
Nở cho mọi người và nở cho anh