Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:41

Dòng sông trắng một bờ lau
Mây bay nhuộm trắng một màu núi xa
Trắng thuyền trăng khuyết riêng ta
Trắng đêm lẻ bóng vào ra một mình

Ngày dài trang giấy trắng tinh
Viết rồi lại xoá, thơ tình tặng ai?
Em xa trắng nẻo đường dài
Trắng màu áo, trắng nhành mai lỡ mùa

Ta về lối hẹn hò xưa
Trắng xao xác gió trời vừa heo may
Giật mình trắng cả bàn tay
Trắng sang màu tóc từ ngày em xa