Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:24

Dòng Nậm Rốm xanh chàm
lau trắng gió
nước gợn lăn tăn. Hòn cuội nhỏ
đồng bạc hoa xoè ai đánh rơi?

Nơi xa hút miền rừng, Nậm Rốm
một đời sông tần tảo, nhu mì
Đất như thủa chưa qua thời trận mạc
chòm bản quầy quần, gieo cấy nhịp mùa đi

Hai bờ sông lúa vàng ngợp nắng
sắt thép rỉ han trong đất lâu rồi
Lúa tràn lên bãi mìn, hài cốt
tôi tìm dấu đạn thù chỉ gặp lúa vàng phơi

Ngỡ chưa từng loan máu giặc, sông ơi
Đàn con trẻ
trần truồng
cười, té nước
Trâu đủng đỉnh gặm hoàng hôn cỏ mướt
Tiếng mõ rơi
Nậm Rốm nhẩn nha chiều.