Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:23

Có cụ già đi viếng mộ chồng
Chồng cụ hy sinh khi còn trai trẻ
Người sống

Người chết
Năm mươi năm dài
Đằng đẵng xa nhau

Một mối tình trắng như bia trắng
Trắng hoa
Trắng mây
Tóc trắng mái đầu
Một mối tình trắng năm, trắng tháng
Trắng đợi chờ
Trắng mảnh trăng thâu
Trắng người sống, trắng người đã khuất
Trắng âm dương cách biệt hai đầu.