Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:29

Số bom phát xít Đức
Ném xuống xóm làng Nga
Nếu cộng lại
Sẽ là bao triệu tấn?

Binh đoàn pháo nước Đức
Bắn vào xóm làng Nga
Nếu như đem xếp hàng
Sẽ là bao cây số?

Dây thép gai nước Đức
Trải dày trên đất Nga
Nếu như đem nối lại, chia ra
Sẽ dài mấy chục vòng trái đất?

Tôi không thể trả lời
Câu hỏi này nhức buốt
Dây thép gai, bom đạn, kịp mìn
Rừng bạch dương không còn lưu dấu tích
Cuộc chiến tranh qua mấy chục năm ròng
Tôi vẫn thấy mộ bia dày mặt đất

Tuyết đỏ máu người, máu người đỏ tuyết
Nơi cung điện nguy nga, tượng đài bất diệt
Đỏ ròng ròng tuyết đỏ suốt mùa đông.