15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 08/08/2021 10:00

Có con thuyền hút chìm trong biển
Dân chài hứng bão ở mù khơi
Có cây đa bật gốc ngang trời
Như điềm gở hãi hùng: Cơn bão lớn

Đâu mảnh ván thuyền tan trong sóng
Đâu lá tươi non bão nát nhàu?
Tôi như con sóng và cơn gió
Tìm mảnh thuyền tan, chiếc lá đau…