Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:00

I

Cha khuất núi đã mười năm
Mẹ thường nhang khói viếng thăm mộ chồng
Sương nhoà dấu cỏ, chiều đông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng vắng xa


II

Xin gió bấc đừng rối bời tóc bạc
Mưa đừng rơi ướt vạt áo mẹ già
Xin mùa xuân dài thêm, mùa đông ngắn lại
Mẹ tám mươi rồi, con vẫn xa…