Anh lên Tam Đảo ngày mưa
mưa giăng bốn ngả từ trưa sang chiều

Cây rừng tóc rối liêu xiêu
dầm dề mưa đổ qua chiều sang đêm

Mái trời nước xối nhiều thêm
ầm ào mưa trút tràn đêm, lở ngày

Đèn đường vài giọt lắt lay
xa em đã kín ba ngày mưa rơi

Ba ngày hết đứng trông trời
lại ngồi vơ vẩn vẽ vời vu vơ

Chữ bao nhiêu chẳng thành thơ
dường như trang giấy cũng mờ mưa bay

Mưa nhờn nhợt cả bàn tay
phập phồng cơn gió cuốn nây vào phòng

Anh lên Tam Đảo ngày không
mưa rừng mưa phố, mưa lồng trong mưa