Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:56

Một cột gỗ của thiên kỷ trước
Có thể tìm ra tuổi thọ đời cây từ cánh rừng nào
Một phiến đá ở ngôi chùa cổ
Nhắc dấu vết xa mờ trên đỉnh non cao

Một ngôi mộ từ triều đại cũ
Có thể tìm ra khuôn mặt, dáng người
Trước bình gốm, be sành, viên gạch
Chợt hiện về từng niên đại đã hoài thai

Một cuốn sách đời xưa, nhiều trang rách nát
Làm sao tìm ra những dòng chữ không còn
Những dòng chữ từ máu và nước mắt…?

Nhà khảo khổ cầm trên tay cuốn sách
Nghe nhói lòng tiếng mọt đục mòn đêm
Tiếng mọt vọng từ bao thiên kỷ trước...