Con đừng tham nhặt tiền rơi
Bẫy lừa đang giăng đâu đó
Con đừng ăn không nói có
Nhẫn tâm, gắp lửa bỏ tay người.

Người đau, con chớ vui cười
Vô tâm khoe mình sung sướng
Gặp điều ngang tai mắt chướng
Con đừng bình thản đi qua.

Kẻ ăn mày trú hiên nhà
Con đừng xua tay vội vã
Phận người, mong manh kiếp lá
Ai hay yên ả trọn đời?

Trăm năm một tiếng khóc - cười
Ngàn năm miệng lời - bia đá
Chỉ tâm hồn không chắp vá
Mới tròn hai tiếng yêu - tin...

Bão giông rồi sẽ đi tìm
Trong tâm kẻ tà, kẻ ác
Và con điều này mẹ nhắc
Yêu người - mới được người yêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]