15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
77 bài thơ
Tạo ngày 05/02/2015 16:02 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Nguyễn Kim Ngân sinh ngày 13-7-1946 tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, cử nhân Triết phương Tây tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Từ năm 1960 đến 1972, ông tham gia phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên Sài Gòn - Gia Định, năm 1972 bị chế độ Sài Gòn bắt giam. Sau giải phóng, Nguyễn Kim Ngân về dạy học tại Phú Yên. Hiện ông ngụ tại thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ông có thơ đăng trên các báo tại Sài Gòn từ năm 1964 như: Ngày nay, Tia sáng, Sinh viên, Đối diện, Thơ máu, Thơ miền Trung thế kỷ XX,...

 

Sông chảy bên trời (2007)