Con về trường cũ chiều nay
Thầm mong được gặp lại thầy, thầy ơi!
Đưa con qua tới bến đời
Đò xưa thầy vẫn không rời sớm trưa

Thầy ơi nói mấy cho vừa
Ơn thầy dạy dỗ, con chưa đáp đền
Biển đời ghềnh thác, chông chênh
Đôi khi con sợ mình quên lối về

Thầy giờ lận đận chốn quê
Lo toan cuộc sống bộn bề có hay
Con về trường cũ chiều nay
Thầm mong được gặp lại thầy, thầy ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]