Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Theo em lẽo đẽo ngược rồi xuôi
Đạp xe theo dưới hàng hoa phượng
Phượng đỏ sân trường em đỏ môi

Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Con đường sao ngắn quá đi thôi
Trời chang chang nắng mà nghe.. mát
Vì miệng em cười tươi rất tươi..

Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Con đường Lục Tỉnh Phú Lâm ơi
Lòng tôi là cả trời thương nhớ
Xa cách rồi em có ngậm ngùi..?

Những cái đuôi ôi những cái đuôi
Sau giờ tan học túa muôn nơi
Cái đuôi xe đạp như đàn bướm
Vờn áo dài bay trắng rợp trời...

Những cái nôi.. ôi những cái nôi
Bao giờ trở lại được làm đuôi
Súng gươm tôi sẽ rèn xe đạp
Để đạp theo em ngắm nụ cười...


Mến tặng T.Tiên, cựu Hoa khôi/MDC đã làm sống lại một thời đi học..

23/06/03

Nguồn: Chung ngắm một vầng trăng, Nhược Thu, 2004