Tình em là sa mạc muôn đời,
cất giấu những khát khao
Để anh mãi ước ao trở thành chú-lạc-đà-tội-nghiệp

Trong một phút mộng du, anh hớn hở thấy mình
vừa thoát kiếp...
Nhưng chân không thể dời đi
vì nguồn dự trữ nước không còn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]