44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
34 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 11/02/2005 16:25 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 15/05/2006 11:40 bởi Vanachi
Thuỵ Thảo là bút danh của Vũ Quỳnh Hương trên báo Hoa học trò cũ, ngoài ra chị còn có bút danh khác là Thảo Cát. Cấp ba chị học ở Chu Văn An, Hà Nội, rồi học lớp FA11-K98 Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội.