Ai đã bảo tháng bảy là mùa ngâu...
Chức Nữ, Ngưu Lang bắc cầu Ô Thước
Nhìn ngàn giọt mưa vỡ tan trên mặt nước
Em không cố buồn đâu...
Em chỉ không thể cười...

Dẫu nhủ rằng “anh ở nơi nào có ý nghĩa gì đâu
Ý nghĩ về anh mạnh bằng ngàn năm ánh sáng...“

... nhưng không thể giấu nỗi dại khờ con gái...
... vẫn muốn một lần... có anh kề bên...