Tìm em giữa đêm trung du hoa sữa thơm muộn
Nắm tay em nơi Tam Giang hợp lưu...
Để em kể anh nghe lần cuối câu chuyện cổ tích...
Tình có đâu chi nhiều...

Đêm mùa thu xứ này là thế!
Lảng bảng sương giăng, thưa thớt dấu người...
Không trăng không sao...
Chỉ còn đèn đường đỏ
Năm nào...
em gọi là nến đại lộ...
Anh nhớ không?...

Giọt buồn nào vừa vỡ giữa mông lung
Là ngón tay anh nóng miết trên bờ môi em băng giá
Đừng chạm vào miền quá vãng đã ngủ yên...
Em cạn yêu lâu rồi!...

Đêm trung du em biết hoa sữa thơm muộn...
Nơi ba sông gặp nhau em đánh vỡ một-góc-mình...
Tìm quên nơi miền chỉ có mùa mưa và mùa khô hoán đổi
Anh đừng nhìn lại sau lưng là xuân - hạ - thu – đông...