44.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 13/09/2008 23:50 bởi Vanachi
Trương Trọng Nghĩa sinh ngày 25-12-1983, quê tại Chợ Gạo, Tiền Giang, hiện công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang, đại biểu Hội nghị toàn quốc những người viết văn trẻ lần thứ 7.

Giải thưởng văn học: Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang (2000 và 2006), báo Mực Tím (2001), tạp chí Tài Hoa Trẻ (2006),...

Đã xuất bản tập thơ đầu tay "Những mảnh ghép không logic" (NXB Văn Nghệ 2006). Thơ in trong các tuyển tập: Thơ Trẻ Tiền Giang (Hội VHNT Tiền Giang - 2000), Tuyển thơ Tiền Giang (Hội VHNT Tiền Giang - 2002), Gói mây trong áo (NXB Trẻ & Áo Trắng 2004), Thơ Tiền Giang 1975 - 2005 (Hội VHNT Tiền Giang - 2006), Phù sa của gió (Tuyển thơ 12 tác giả, NXB Văn nghệ 2007),... và trên nhiều báo.

Anh còn là thành viên sáng lập trang www.thotre.com.

 

Những mảnh ghép không logic (2006)