Nguyễn Bá Xuyến 阮伯串 (có sách chép 阮伯釧, 1759-1823) quê ở thôn Đại Hành, làng Hạ Thanh Oai, sau dời sang thôn Đa Sỹ, làng Thượng Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay là thôn Đa Sỹ, xã Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Ông mồ côi cha từ bé, lưu lạc nhiều nơi, có chí cầu học, nổi tiếng văn chương. Năm Quý Sửu (1793), lúc này ông đã 34 tuổi vào Gia Định theo giúp Nguyễn Ánh, được làm Khâm sai chưởng cơ, rồi làm An phủ sứ phủ Hoài Đức, tước Xuyến Ngọc hầu. Năm Quý Mùi (1823), ông mất, hưởng thọ 64 tuổi. Còn để lại bộ Xuyến Ngọc hầu thi văn tập gồm hơn 50 bài thơ quốc âm và nhiều bài văn tế được tạp chí Nam Phong sao lục, đăng từ số 117 đến 126. Nay còn truyền một bản Công thần Nguyễn an phủ sứ truyện.

 

Án phủ công quốc âm thi - 按撫公國音詩

Đối liên - 對聯

Tế văn - 祭文