Than rằng:
Đường cái cổ kim, đi sinh về tử, nghĩ thôi buồn bã kiếp nhân hoàn;
Cửa con tạo hoá, khép tịch mở triêu, tưởng lại chập chờn cơ mộng thế,

Ba xuân tấc cỏ ngậm ngùi thay;
Một phút nghìn thu ngao ngán nhỉ.

Nhớ thuở đeo tên cắp lá, gót long sa nghìn dặm bước chông gai;
Trải phen sới liễu vun lan, tay yến dực muôn thu công núi bể.

Vững nền phúc thọ hãy còn lăm;
Đóng cửa âm dương sao kíp nhỉ.

Hai cúc dục bỗng lá xanh hiu-hắt, chợt lúc nâng niu giá ngọc, dứt dây ân ái thẳm đầy vơi;
Một cù lao vừa nước biếc xa xăm, thoắt nay trùng trập mùi lam, nhắc gánh cương thường sầu nặng nhẹ.

Hợp tan thế cục biết bao căm;
Cay đẳng gia tình khôn xiết kể.

Hàng qua điệt khát khao Phong thuỷ, nghé tan đàn, khuya sớm luống băn khoăn;
Mảnh khâm trù lạnh lẽo đông tinh, chim lạc tổ, ra vào thêm lẻ thẻ.

Đầu thềm ghẹo nhớ giục hồi ve;
Bên suối khêu buồn ray khúc dế.

Đau đớn phận nhung trường bé mọn, việc thi ung vắng vẻ biết nhờ ai;
Xót xa tình bào huyết thơ ngây, lời giao trích xăn xiu khôn cậy kẻ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]