Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2010 02:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2010 02:16

Chẳng chết nên đeo lấy tật hằng,
Chuyện đời dám nghĩ phải hay chăng.
Bể sâu nên dạn vì làn sóng,
Lòng trắng xin soi mấy vẻ trăng.
Ơn nước mã cầu đà phấn má,
Khoán nhà cung kiếm đã duềnh lưng.
Lá thơ thơm nức mùi lan xạ,
Cảm đội tình sâu biết mấy từng.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Đau ốm luôn cảm tác

Chẳng chết nên đeo lấy nợ hằng,
Chuyện đời dám nghĩ phải hay chăng.
Bể sâu nên dạn vì làn sóng,
Lòng trắng xin soi với vẻ trăng.
Ơn nước mã cừu đà mỡ mặt,
Khoán nhà thư kiếm hãy dành lưng.
Lá thơ thơm nức mùi lan xạ,
Cảm đội tình sâu biết mấy tầng.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]