Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2010 02:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/11/2010 02:16

Chẳng chết nên đeo lấy tật hằng
Chuyện đời dám nghĩ phải hay chăng
Bể sâu nên dạn vì làn sóng
Lòng trắng xin soi mấy vẻ trăng
Ơn nước mã cầu đà phấn má
Khoán nhà cung kiếm đã duềnh lưng
Lá thơ thơm nức mùi lan xạ
Cảm đội tình sâu biết mấy từng


Nguồn: Xuyến Ngọc Hầu - Tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 2006