天下英雄

天下英雄原少得,
人間豪傑最爲難。

 

Thiên hạ anh hùng

Thiên hạ anh hùng nguyên thiểu đắc,
Nhân gian hào kiệt tối vi nan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Trần thế, anh hùng nguyên ít gặp
Cõi người, hào kiệt dễ tìm đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên hạ, anh hùng thường ít gặp
Thế gian, hào kiệt dễ tìm đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời